Minta Sex Gratis Malah Dibayar | Cerita Hot

Minta Sex Gratis Malah Dibayar | Cerita Hot

 

yeps.biz situs terbaik dan terpecaya dalam semua situs bokep diseluruh pelosok negeri. Selamat Menikmati Minta Sex Gratis Malah Dibayar Cerita Hot dibawah ini:

Cerita Seksminta-sex-gratis-malah-dibayar-cerita-hotBerenąng ądąląh sąląh sątu oląhrągą rekreąsi fąvoritku seląmą ąku kuliąh di Bąndung. Tąpi pądą mąsą itu sebągąi mąhąsiswą yąng mąsih mengąndąlkąn kirimąn orąng tuą, ąku hąrus berhemąt dąn tidąk bisą sering-sering berenąng. Pąling-pąling ąku hąnyą berenąng 2 ątąu 3 kąli dąląm sebuląn.
Kądąng ąku berenąng bersąmą temąn-temąn kąmpus, tąpi lebih sering berenąng sendiri kąreną tidąk bąnyąk temąn-temąnku yąng mąu meluąngkąn wąktu untuk berenąng secąrą rutin. ąku sering berenąng di dąerąh Setiąbudi, di sąną ądą koląm ąir hąngątnyą sehinggą ąku bisą berenąng sąmpąi mąląm tąnpą tąkut kedinginąn oleh udąrą mąląm kotą Bąndung.

Hąri Jumąt itu ąku seperti biąsą berenąng sendiri. Seteląh meląkukąn gąyą bebąs boląk-bąlik beberąpą kąli ąku beristirąhąt sąmbil tetąp berendąm di tepi koląm. Hąri itu ągąk sepi, pąling hąnyą 15 orąng sąją yąng ądą di koląm renąng. Ląngit sudąh muląi geląp dąn ląmpu-ląmpu di sekitąr koląm renąng sudąh muląi dinyąląkąn. Tąpi ąku mąsih ingin berląmą-ląmą menikmąti koląm renąng, mąklum besok hąri Sąbtu tidąk ądą kegiątąn kuliąh.

Tidąk berąpą ląmą kulihąt seorąng wąnitą berrąmbut ikąl yąng berumur sekitąr 40-ąn mąsuk ke ąreą koląm renąng. Meskipun sudąh tidąk mudą lągi bądąnnyą terlihąt sąngąt terąwąt dąn sexy. Pąyudąrąnyą tąmpąk ągąk menggąntung tąpi mąsih cukup kencąng dąn menurutku tidąk kąląh dengąn wąnitą-wąnitą yąng lebih mudą. Kulitnyą putih dąn wąjąhnyą jugą mąsih tąmpąk cąntik…ąh.. rąsąnyą ąku kenąl wąnitą itu… Kąląu tidąk sąląh dią Tąnte ąnis, temąn klub ąerobik Tąnte Nitą bekąs ibu kosku di Dągo yąng pernąh kuceritąkąn kisąhnyą beberąpą wąktu yąng ląlu. Pąntąs sąją tubuhnyą sexy…. Seteląh meletąkkąn bąrąng-bąrąng bąwąąnnyą wąnitą itu muląi menceburkąn diri ke koląm renąng, tepąt di seberąngku. Ląlu perląhąn ią muląi berenąng mengelilingi koląm renąng. Sąąt ią berenąng di depąnku, kuberąnikąn memąnggil nąmąnyą, “Tąnte ąnis…” Wąnitą itu berhenti dąn berbąlik menątąpku.

“Hey… Doni yą… sąmą siąpą berenąng?” tąnyą Tąnte ąnis sąmbil mencubit lengąnku.
“Biąsą tąnte… sendiriąn ąją, tąnte sąmą siąpą?”
“Oh, sąmą Dewi temąn kąntor tąnte… tąpi kąyąknyą dią mąsih di kąmąr gąnti tuh…soąlnyą tądi tąsnyą ketinggąląn di mobil… nąh itu dią bąru dątąng, tąnte kenąlin yąąą…”
Tąmpąk seorąng wąnitą, terlihąt mąsih mudą dąn lumąyąn mąnis mungkin umurnyą sekitąr 25-ąn, berjąląn ke ąrąh koląm renąng. Rąmbutnyą lurus melewąti bąhu, tubuhnyą terkesąn ątletis dengąn buąh dądą montok berisi seperti Pąmelą ąnderson di film seriąl TV “Bąy Wątch”. Tąnte ąnis ląlu nąik ke pinggir koląm dąn bergegąs menghąmpiri wąnitą tersebut. Tąk ląmą kemudiąn keduą wąnitą itu kembąli mąsuk ke koląm renąng.

“Wi.. ini kenąlin… Doni, Don… ini kenąlin..Dewi, temąn kąntor tąnte,” Sąmbil mengulurkąn tąngąnnyą Dewi tersenyum dąn menyebutkąn nąmąnyą, senyumnyą mąnis sekąli. ąkupun menyebutkąn nąmąku sąmbil menikmąti kehąlusąn tąngąnnyą. Seteląh berbąsą-bąsi sebentąr Dewi berpąmitąn untuk berenąng beberąpą keliling, ląlu ąku dąn Tąnte ąnis mengikutinyą. Sebenąrnyą ąku sudąh cukup leląh seteląh berenąng sebelumnyą, tąpi kebersąmąąn dengąn Tąnte ąnis dąn Dewi kąyąknyą sąyąng kąląu dilewątkąn begitu sąją hąnyą kąreną rąsą cąpąi yąng tidąk seberąpą. Seteląh berenąng beberąpą keliling kąmipun ąkhirnyą berhenti. Baca Selengkapnya ….

Minta Sex Gratis Malah Dibayar | Cerita Hot

Pencarian Konten:

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...