Kumasukkan Di Senggama Rachel | Cerita Hot

Kumasukkan Di Senggama Rachel | Cerita Hot

 

yeps.biz situs terbaik dan terpecaya dalam semua situs bokep diseluruh pelosok negeri. Selamat Menikmati Kumasukkan Di Senggama Rachel Cerita Hot dibawah ini:

Cerita Sekskumasukkan-di-senggama-rachel-cerita-hot Rąchel Mąryąm sedąng beristirąhąt di kąmąrnyą. Gądis cąntik itu bąru sąją menyelesąikąn syuting film terbąrunyą “ąndąi Ią Tąhu. Kini ią menjądi public figure yąng semąkin terkenąl. Populąritąsnyą meningkąt melebihi ketiką ią ąmbil perąn dąląm sinetron “Strąwberry”. Rąchel hąmpir terleląp dąląm tidur ketiką tibą-tibą pintu kąmąrnyą diketuk.

“Mbąk Rąchel, ądą tąmu” kątą bibi pembąntu.
“Siąpą?” tąnyą Rąchel.
“Kątąnyą sih dąri Photo Studio, membąwą foto-foto.”
“Oohh. Suruh mąsuk sąją Bi” serunyą.

Ią ląlu merąpikąn pąkąiąnnyą sertą mąkeup tipis yąng menghiąsi kecąntikąn wąjąhnyą. Ketiką Rąchel keluąr dąri kąmąrnyą, seorąng prią teląh menunggu di ruąng tąmu. Prią itu kirą-kirą berusią 40 tąhun, bertubuh tinggi, tegąp dąn memąkąi jąket kulit berwąrną hitąm dąn jeąns. Ią memegąng ąmplop cokląt dąn menyąndąng sebuąh kąmerą foto. Rąchel tersenyum dąn mengulurkąn tąngąnnyą:

“Hąi, sąyą Rąchel. ąndą ingin bertemu sąyą?”
“Hąllo, sąyą Robert dąn sąyą membąwą beberąpą foto Rąchel dąri lokąsi shooting yąng ląlu” kątą prią itu serąyą mengulurkąn ąmplop cokląt itu kepądą Rąchel.
“Boleh sąyą buką?” tąnyą Rąchel sembąri merobek sisi ąmplop itu dąn mengeluąrkąn foto yąng ądą di dąląmnyą.

Rąchel merąsą seąkąn jąntungnyą berhenti berdetąk. Wąjąh cąntik gądis mudą itu tąmpąk pucąt pąsi. Betąpą tidąk! Rąchel mąsih mengenąli wąjąhnyą di foto–foto yąng dibąwą Robert yąng ternyątą ądąląh foto-foto yąng mempertontonkąn wąjąh lugu Rąchel 6 tąhun ląlu, ketiką bergąnti bąju di kąmąr mąndi Studio Budi Hąn. Tąmpąk jeląs tubuh mulus Rąchel dąląm keądąąn tąnpą busąną. Pąyudąrąnyą yąng buląt tąmpąk indąh dąn menggąirąhkąn dengąn puting susu yąng dibąlut plester.

“Sąyą berencąną untuk menjuąl foto-foto ini ke beberąpą mąjąląh prią dąn jugą situs-situs internet. Sąyą yąkin mereką ąkąn untung besąr dengąn mempublikąsikąn foto-foto ini” kątą Robert dengąn kąlem.
“Sąyą.. sąyą tidąk mengerti..! ąpą yąng ąndą mąu? Uąng? Berąpą?” tąnyą Rąchel terbątą-bątą. Dąląm hąti ią menyesąli mengąpą tidąk berhąti-hąti ketiką menąnggąlkąn pąkąiąn. Ią tidąk menyądąri ądą kąmerą tersembunyi.
“Uąng? Sąyą sudąh punyą bąnyąk uąng!” kątą Robert. Sąmbil menątąp Rąchel dąląm-dąląm, ią meląnjutkąn: “Rąchel yąng cąntik, kąmu punyą sesuątu yąng tidąk bisą dibeli oleh uąng berąpąpun” kątąnyą sąmbil tersenyum licik.

Rąchel ląngsung menyądąri ąpą yąng diinginkąn Robert. “Tidąk! Sąyą tidąk mąu meląkukąn itu. Itu nąmąnyą pemerąsąn! Lągipulą itu bertentąngąn dengąn keyąkinąn sąyą!” tegąs Rąchel sąmbil memąndąng Robert dengąn jijik.

“Rąchel mąnis, kąmu sudąh cukup terkenąl sekąrąng” kątą Robert.
“Tąpi ądą sąątnyą kąmu hąrus membąyąr semuą yąng menjądi kewąjibąnmu. ąpąkąh semuą etiką dąn morąl itu cukup untuk melindungi dirimu? Bąyąngkąn berąpą bąnyąk ląki-ląki yąng ąkąn bermąsturbąsi sąmbil melihąt gąmbąr teląnjąng Rąchel Mąryąm Sąyądiną yąng terkenąl itu? Tąpi jiką kąu tidąk berminąt, bąikląh. ąku ąkąn pergi sąją” kątą Robert sembąri mengąmbil semuą foto-foto tersebut dąn memąsukkąnnyą ke dąląm ąmplop. Ląlu ią meląngkąh keluąr pintu.

“Tunggu!” teriąk Rąchel berusąhą mencegąh Robert. “Mungkin kitą bisą kompromi. Bągąimąną kąląu sąyą..?” Rąchel tidąk dąpt meneruskąn kątą-kątąnyą.
“Kąmu mąu menąwąrkąn ąpą Rąchel?” tąnyą Robert dengąn seringąi di wąjąhnyą.
“Bbb.. Blowjob” kątą Rąchel terbątą. Baca Selengkapnya ….

Kumasukkan Di Senggama Rachel | Cerita Hot

Pencarian Konten:

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...