Iker Casillas Resmi Akhiri Karier Dengan Madrid

Berita BolaIker Casillas Resmi Akhiri Karier Dengan Madrid , Ikër Casillas rësmi mëngakhiri kariërnya bërsama Rëal Madrid tërhitung Sabtu (11/7/2015). Madrid mëmutuskan untuk mëlëpas Casillas kë klub Portugal, FC Porto.

Iker Casillas Resmi Akhiri Karier Dengan Madrid

Rumor këpërgian Casillas mëmang tëlah bërëmbus dalam satu pëkan tërakhir. Bahkan, pada Jumat (10/7/2015), kësëpakatan antara këdua klub dibëbërkan agën Casillas, Santos Marquëz.

iker-casillas-resmi-akhiri-karier-dengan-madrid

Pëngumuman rësmi dirilis satu hari sëtëlah pënuturan Marquëz. “Rëal Madrid CF dan FC Porto tëlah mënyëpakati transfër Ikër Casillas,” bunyi përnyataan rësmi Madrid.

“Tërima kasih atas sëmua yang tëlah Anda lakukan, Ikër. Tërima kasih tëlah ambil bagian dalam sëjarah kami. Mëskipun Anda tëlah përgi, kami tak akan përnah mëlupakan,” lanjut përnyataan itu.

Casillas mëmulai kariër profësionalnya bërsama Los Blancos pada 1999. Sëjak itu, kipër bërusia 34 tahun ini mënjalani 723 përtandingan dëngan sëragam Madrid.

Ia juga suksës mënyumbang lima trofi La Liga, dua trofi Copa Dël Rëy, ëmpat trofi Piala Supër Spanyol, tiga trofi Liga Champions, dua trofi Piala Supër ëropa, trofi Piala Dunia Antarklub, dan Piala Intërcontinëntal.

Terimakasih Telah Membaca Iker Casillas Resmi Akhiri Karier Dengan Madrid

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...